Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận 1 miễn phí dịch vụ

CAO ỐC GIA ĐỊNH BANK

CAO ỐC GIA ĐỊNH BANK

Hai Bà Trưng, Quận 1
0m2
25$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC TMS

CAO ỐC TMS

Hai Bà Trưng, Quận 1
0m2
23.3$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC EMPRESS TOWER

CAO ỐC EMPRESS TOWER

Hai Bà Trưng, Quận 1
80m2
29.8$/m2 (Phí DV 6.6 $/m2)
CAO ỐC VINATEX TÀI NGUYÊN

CAO ỐC VINATEX TÀI NGUYÊN

Nguyễn Huệ, Quận 1
0m2
20$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC BO LEVARD BUILDING

CAO ỐC BO LEVARD BUILDING

Nguyễn Huệ, Quận 1
18m2
22.7$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC VTP

CAO ỐC VTP

Nguyễn Huệ, Quận 1
0m2
18.5$/m2 (Phí DV 6 $/m2)
CAO ỐC HARBOUR VIEW

CAO ỐC HARBOUR VIEW

Nguyễn Huệ, Quận 1
0m2
22.5$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC BITEXCO

CAO ỐC BITEXCO

Nguyễn Huệ, Quận 1
0m2
27$/m2 (Phí DV 6 $/m2)
CAO ỐC SUNWAH

CAO ỐC SUNWAH

Nguyễn Huệ, Quận 1
0m2
41$/m2 (Phí DV 6 $/m2)
CAO ỐC VIETCOMREAL

CAO ỐC VIETCOMREAL

Nguyễn Huệ, Quận 1
102m2 - 62m2 - 121m2 - 19m2 - 35m2 - 22m2 - 24m2 - 112m2 - 54m2 - 58m2
26.2$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC SAIGON TIMES SQUARE

CAO ỐC SAIGON TIMES SQUARE

Nguyễn Huệ, Quận 1
0m2
50$/m2 (Phí DV 6.5 $/m2)
CAO ỐC TITAN

CAO ỐC TITAN

Nam Quốc Cang, Quận 1
58m2
14$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC AD

CAO ỐC AD

Nam Quốc Cang, Quận 1
50m2
17$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC PHƯƠNG TOWER

CAO ỐC PHƯƠNG TOWER

Lý Tự Trọng, Quận 1
94m2 - 116m2
21.3$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC DU LỊCH BẾN THÀNH 2

CAO ỐC DU LỊCH BẾN THÀNH 2

Lý Tự Trọng, Quận 1
0m2
19$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC VVA TOWER

CAO ỐC VVA TOWER

Lý Tự Trọng, Quận 1
145m2 - 145m2 - 105m2
22$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC THE LANCESTER

CAO ỐC THE LANCESTER

Lê Thánh Tôn, Quận 1
0m2
25$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC GEMADEPT TOWER

CAO ỐC GEMADEPT TOWER

Lê Thánh Tôn, Quận 1
0m2
30$/m2 (Phí DV 6.5 $/m2)
CAO ỐC BẾN THÀNH TSC

CAO ỐC BẾN THÀNH TSC

Lê Thánh Tôn, Quận 1
0m2
16$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC VINCOM CENTER

CAO ỐC VINCOM CENTER

Lê Thánh Tôn, Quận 1
380m2 - 462m2 - 799m2 - 154m2 - 216m2 - 235m2 - 238m2 - 339m2 - 379m2 - 416m2
33$/m2 (Phí DV 5 $/m2)
CAO ỐC FIMEXCO

CAO ỐC FIMEXCO

Lê Thánh Tôn, Quận 1
0m2 - 0m2
18.8$/m2 (Phí DV 3 $/m2)
CAO ỐC HARVEST CENTER

CAO ỐC HARVEST CENTER

Lê Thánh Tôn, Quận 1
0m2
22$/m2 (Phí DV 4 $/m2)
CAO ỐC KUMHO ASIANA PLAZA

CAO ỐC KUMHO ASIANA PLAZA

Lê Duẩn, Quận 1
126m2 - 215m2 - 555m2
38$/m2 (Phí DV 6.5 $/m2)
CAO ỐC SAIGON TOWER

CAO ỐC SAIGON TOWER

Lê Duẩn, Quận 1
0m2
37$/m2 (Phí DV 6 $/m2)
CAO ỐC CENTRAL PLAZA

CAO ỐC CENTRAL PLAZA

Lê Duẩn, Quận 1
0m2
26.7$/m2 (Phí DV 6.7 $/m2)
CAO ỐC DIAMOND PLAZA

CAO ỐC DIAMOND PLAZA

Lê Duẩn, Quận 1
0m2
37$/m2 (Phí DV 8 $/m2)
CAO ỐC DEUTSCHES HAUS

CAO ỐC DEUTSCHES HAUS

Lê Duẩn, Quận 1
500m2 - 600m2 - 700m2 - 800m2 - 1000m2 - 1373m2 - 1500m2 - 1700m2 - 2000m2 - 2500m2 - 2700m2 - 3000m2 - 3500m2 - 3700m2 - 4000m2 - 4500m2 - 5000m2 - 300m2
65$/m2 (Phí DV 7 $/m2)
CAO ỐC OFFICESPOT BUILDING 1

CAO ỐC OFFICESPOT BUILDING 1

Điện Biên Phủ, Quận 1
50m2
15$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
CAO ỐC NTA TOWER

CAO ỐC NTA TOWER

Điện Biên Phủ, Quận 1
31m2 - 68m2 - 108m2 - 210m2 - 47m2
22$/m2 (Phí DV 3.5 $/m2)
CAO ỐC VINACONEX

CAO ỐC VINACONEX

Điện Biên Phủ, Quận 1
0m2
11.6$/m2 (Phí DV 2 $/m2)
Zalo : 0902.738.229