Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận 1 miễn phí dịch vụ

CAO ỐC GIA ĐỊNH BANK

Hai Bà Trưng, Quận 1

0 m2

CAO ỐC TMS

Hai Bà Trưng, Quận 1

206 m2

CAO ỐC EMPRESS TOWER

Hai Bà Trưng, Quận 1

104 - 138 - 241 m2

CAO ỐC VINATEX TÀI NGUYÊN

Nguyễn Huệ, Quận 1

0 m2

CAO ỐC BO LEVARD BUILDING

Nguyễn Huệ, Quận 1

65 - 67 - 85 m2

CAO ỐC HARBOUR VIEW

Nguyễn Huệ, Quận 1

115 m2

CAO ỐC SUNWAH

Nguyễn Huệ, Quận 1

0 m2

CAO ỐC VIETCOMREAL

Nguyễn Huệ, Quận 1

19 - 20 - 34 - 60 - 60 - 112 - 249 - 420 m2

CAO ỐC SAIGON TIMES SQUARE

Nguyễn Huệ, Quận 1

0 m2

CAO ỐC VTP

Nguyễn Huệ, Quận 1

25 - 25 - 25 - 44 - 52 - 52 - 55 - 58 - 72 - 72 - 138 - 140 - 144 - 210 m2

CAO ỐC VNO NQC

Nam Quốc Cang, Quận 1

1400 m2

CAO ỐC AD

Nam Quốc Cang, Quận 1

50 - 50 - 50 m2

CAO ỐC NQC

Nam Quốc Cang, Quận 1

30 - 45 m2

CAO ỐC PHƯƠNG TOWER

Lý Tự Trọng, Quận 1

35 - 105 m2

CAO ỐC VVA TOWER

Lý Tự Trọng, Quận 1

145 m2

CAO ỐC DU LỊCH BẾN THÀNH 2

Lý Tự Trọng, Quận 1

0 m2

CAO ỐC THE LANCASTER

Lê Thánh Tôn, Quận 1

373 m2

CAO ỐC GEMADEPT TOWER

Lê Thánh Tôn, Quận 1

72 - 244 - 263 m2

CAO ỐC BẾN THÀNH TSC

Lê Thánh Tôn, Quận 1

0 m2

CAO ỐC VINCOM CENTER

Lê Thánh Tôn, Quận 1

166 - 187 - 272 - 290 - 376 - 408 - 567 - 678 - 781 - 799 - 1246 - 2148 m2

CAO ỐC FIMEXCO OFFICE

Lê Thánh Tôn, Quận 1

0 m2

CAO ỐC HARVEST CENTER

Lê Thánh Tôn, Quận 1

30 - 150 - 150 - 150 - 300 m2

CAO ỐC LÊ THÁNH TÔN

Lê Thánh Tôn, Quận 1

0 m2

CAO ỐC SONATUS TOWER

Lê Thánh Tôn, Quận 1

281 - 717 - 1600 - 3200 m2

CAO ỐC FRIENDSHIP TOWER

Lê Duẩn, Quận 1

110 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 - 5000 m2

CAO ỐC MPLAZA SAIGON

Lê Duẩn, Quận 1

89 - 120 - 150 - 150 - 179 - 191 - 300 - 400 - 445 - 795 - 1200 - 1500 m2

CAO ỐC SAIGON TOWER

Lê Duẩn, Quận 1

0 m2

CAO ỐC CENTRAL PLAZA

Lê Duẩn, Quận 1

0 m2

CAO ỐC DIAMOND PLAZA

Lê Duẩn, Quận 1

0 m2

CAO ỐC DEUTSCHES HAUS

Lê Duẩn, Quận 1

221 - 305 - 341 - 700 m2

Zalo : 0918.333.462
Trợ giúp